André Decock Veteraan-aalmoezenier

Getuigenis in het kader van de veteraanendag op 7 april 2012

Aanvullende gegevens