An Boogaerts Veteraraan

Getuigenis in het kader van de veteranendag op 7 april 2012

Aanvullende gegevens